Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Verificació i concessió de l'ajut

Recomana Imprimeix
Captcha image

Finalitzat el període d’implantació de les mesures correctores i coincidint amb la certificació de la inversió realitzada, el Grup d’Acció Local realitzarà una avaluació del grau d’acompliment dels compromisos adquirits de RSE, és a dir el Pla de Millora aprovat, i fixarà el percentatge final d’ajut a certificar. En aquest punt del procés, el tècnic també donarà suport a les empreses i entitats en la preparació i ordenació de la documentació necessària per acreditar l’execució de les actuacions de millora.

 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010