Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

La memòria de sostenibilitat

Recomana Imprimeix
Captcha image

Aquesta darrera fase que culmina el procés d’implantació de polítiques de RSE és de caràcter voluntari i no està vinculada a l’obtenció de cap ajut. La memòria de sostenibilitat és un document que serveix per posar en valor la gestió empresarial responsable de les organitzacions en els àmbits que defineixen la RSE –econòmic, ambiental i social-.  És també una eina que permet comunicar-se amb els seus grups d’interès, proporcionant-los una informació veraç i transparent de la gestió de l’empresa o entitat. La memòria de sostenibilitat també permet comparar-se i mesurar-se amb qualsevol altra activitat i obtenir, si escau, un segell de Gestió Sostenible. El tècnic acompanyarà a aquelles empreses i entitats que decideixin fer la seva memòria i les guiarà en la definició de continguts, el seu format i redactat i en la recopilació de les dades necessàries.

 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010