Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Implantació de mesures correctores

Recomana Imprimeix
Captcha image

En aquesta fase del procés es desenvoluparan totes les accions acordades i recollides en el pla de millora. La seva implantació ha de servir per incorporar o potenciar la Responsabilitat Social Empresarial en el model de gestió de l’empresa o entitat. En tot el període d’execució del projecte, el tècnic-acompanyant assessorarà individualment l’organització en la implantació de les accions, establint la millor metodologia i la calendarització de totes les accions pactades en el Pla de Millora. Realitzarà un seguiment permanent del procés, detectant les dificultats que vagin apareixent i cercarà les solucions més idònies.

A més de les sessions d’assessorament individual a cada organització beneficiària, el projecte preveu que l’acompanyant organitzi algunes sessions grupals amb totes aquelles empreses o entitats que han de tractar accions similars. Aquestes reunions a més d’optimitzar la tasca del tècnic, han d’afavorir les sinergies entre els beneficiaris.

 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010