Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Diagnosi inicial

Recomana Imprimeix
Captcha image

Per a la implantació de polítiques de RSE d’acord amb aquesta metodologia, el Grup d’Acció Local assigna de forma gratuïta un tutor o acompanyant a les organitzacions seleccionades que és qui l’assessorarà i guiarà en totes les fases del procés. Així doncs eltutor realitzarà la diagnosi inicial de l’empresa amb l’objectiu de conèixer l’estat actual de cada empresa en relació als diferents compromisos de la Responsabilitat Social Empresarial i així elaborar un primer informe en el qual quedin reflectides les seves potencialitats i els aspectes a millorar en els tres àmbits de la gestió sostenible.

Aquesta anàlisi, que situa la posició de sortida de l’empresa, és important no només per identificar les mesures correctores que es contemplaran en la fase següent, sinó també per conscienciar i visualitzar a l’empresa els comportaments responsables que ja té assumits.

En aquesta fase del procés és imprescindible comptar amb la col·laboració de l’equip de direcció de l’empresa o entitat beneficiària. El tècnic en RSE realitzarà la diagnosi entrevistant-se amb les principals persones responsables i recollirà la informació i les dades necessàries en els àmbits econòmics, ambientals i socials per tal de fer un retrat de l’empresa i posteriorment processar-la i determinar els aspectes a millorar.

 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010