Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

TIV Menorca

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Altres

Territori: Associació Leader Illa de Menorca

Número de treballadors: 12

Dades de contacte:

Ctra. Me-14, s/n

07712 - Maó

Tel. 971368139 / Fax.

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
TIV Menorca és una empresa d’inserció promoguda i propietat de Càritas Diocesana de Menorca, creada per a gestionar la planta de tractament de residus voluminosos de l’illa, d’acord amb allò establert al Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca, aprovat pel Ple del Consell en sessió de 26 de juny de 2006 (BOIB núm. 109, de 3 d’agost d 2006).

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE
GESTIÓ EMPRESARIAL
- Definir i implantar un sistema de gestió de qualitat.
- Incorporar les mesures de RSE dins el pla estratègic i realització d’una memòria de sostenibilitat juntament amb la d’activitat.
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
- Establir unes sistemàtiques de control del consum d’aigua, energia, i emissions de CO2.
GESTIÓ SOCIAL
- Establir sistemàtiques de control de les satisfaccions dels diferents grups d’interès.
- Procedimentar la conciliació de la vida familiar i laboral.

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010