Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Pastisseria Cafeteria Callis, SL

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Agroalimentari

Territori: ADRI-NOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-oriental de Catalunya)

Número de treballadors: 8

Dades de contacte:

Sant Esteve, 25 baixos

17800 - Olot (Garrotxa)

Tel. 972260692 / Fax.

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA

 

Establiment amb més de 150 anys d’història. Consta de cafeteria i pastisseria on elaboren els seus productes. L’organització combina l’elaboració de productes tradicionals amb altres de més creatius i innovadors, tot potenciant el producte local.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

 - Revisar i millorar:
o El sistema de gestió pressupostària actual de l'empresa.
o El sistema de gestió econòmica actual de l'empresa.
o Els escandalls que l'empresa està utilitzant i comprovar els preus i el marge de benefici.

- Elaborar un sistema per a controlar el consum energètic.
- Confeccionar un dossier formatiu amb el programa, continguts i els materials lliurats a les persones treballadores per tenir un comportament mediambientalment responsable.
- Cooperació interempresarial: “Assistència al taller de cooperació interempresarial Leader 2011”
- Valorar associar-se a l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa

 http://www.pastisseriacallis.com

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010