Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Neovet’s Clínica Veterinària SLL

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Altres

Territori: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell

Número de treballadors: 3

Dades de contacte:

C/ Via Lacetània

25700 - Tàrrega (Urgell)

Tel. 973 927 198 / Fax. neovets@gmail.com

 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

 

Neovet’s és una clínica veterinària per a gossos i gaS a la ciutat de Tàrrega, formada per tres sòcies treballadores, destinada a oferir una amplia gama de serveis, tant a nivell veterinari com de venda i assessorament de productes per alimentació i maneig de tot tipus de mascotes.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

• Elaboració d’un pla estratègic de l’empresa on es defineixin la missió, visió i els valors de l’empresa, els objectius a curt i llarg termini i les prioritats que s’estableixen.
• Elaborar un pla de màrqueting que permeti desenvolupar accions de promoció efectives i en les quals es transmetin els valors de l’organització, anàlisi del seu impacte
• Creació d’un bloc de difusió.
• Implementar un sistema de control de consums de energia de l’empresa.
• Calcular les emissions de CO2 de l’empresa derivat del consum d’energia de la seva activitat, el que s’anomena petjada de carboni .
• Elaboració d’un pla pel sistema de recollida interna de residus: residus a separar, ubicació dels contenidors, senyalització i retolació.
• Definir una mapa dels col•lectius amb qui interactuarà l’organització, amb les característiques principals de cadascun i la seva relació amb l’entitat.
• Elaboració d’un document informatiu per als clients de bones pràctiques per cuidar animals.
• Elaboració de fitxes de bàsiques de vacunació i patologies mes comuns.
• Establir un sistema que permeti al client valorar el servei i realitzar un seguiment de queixes.

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010