Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

MONTSIÀ ASSESSORS, S.L.

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Altres

Territori: Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Número de treballadors: 12

Dades de contacte:

C/ General Prim, 2-6 Local 3

43560 - La Sènia (Montsià)

Tel. 670272673 / Fax.

 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITATEmpresa del sector serveis dedicada a la gestió comptable i a l'assessorament fiscal i laboral, serveis de gestoria i de corredoria d'assegurances, així com també a la gestió immobiliària .PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE- Elaborar un pla estratègic de l'empresa , que inclogui la missió, visió i valors, així com els objectius estratègics d'aquesta a curt i mig termini .
- Crear una pàgina web de l'empresa per donar-se a conèixer i per fer difusió dels serveis que presta, en la qual s'inclourà un apartat de RSE, on s'especifiquen totes les bones pràctiques a favor de la RSE exercides per l'organització .
- Elaborar un document que permeti a l'empresa identificar els residus que genera i la gestió que es fa dels mateixos, per establir una sistemàtica estricta de reciclatge .
- Elaborar un manual de bones pràctiques a l'oficina per fer difusió als treballadors de l'empresa i d'aquesta manera fer sensibilització ambiental .
- Elaborar un document que permeti a l'empresa controlar totes les incidències ocasionades amb els grups d'interès .
- Elaborar un document que permeti registrar tots els cursos de formació realitzats pels treballadors de l'empresa.
- Elaborar un document d'avaluació de la satisfacció dels cursos realitzats per part de les treballadors i treballadores de l'empresa, i establir una sistemàtica d'avaluació de la formació realitzada .
- Assistir almenys a una de les accions formatives organitzada pel GAL .

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010