Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Mava Societat Agrícola SL

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Agroalimentari

Territori: CIS (Consorci intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques)

Número de treballadors: 3

Dades de contacte:

C/ de l'Era, 4

43746 - Tivissa (Ribera d'Ebre)

Tel. 936 748 341 / Fax.

 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

 

Mava Societat Agrícola és una societat limitada constituïda l’any 2004 que té per objecte l’explotació de finques agràries I l’elaboració, la transformació i la comercialització de productes derivats de l’agricultura.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

• Definir en un document la visió, la missió, els valors i els objectius estratègics.
• Realitzar un Pla de màrqueting.
• Elaborar un document on es reflecteixi la política ambiental de l’empresa.
• Establir una sistemàtica de registre de consums d’energia i emissions de CO2.
• Definir el mapa dels grups d’interès i els canals de comunicació que s’establiran.
• Establir una metodologia per avaluar el grau de satisfacció del col•lectiu clients.

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010