Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Maria Pilar Pedrola (Celler Pedrola)

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Agroalimentari

Territori: CIS (Consorci intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques)

Número de treballadors: 2

Dades de contacte:

C. de la Creu, 5

43747 - Miravet (Ribera d'Ebre)

Tel. 650 093 906 / Fax.

 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

 

 

El Celler Pedrola és una empresa familiar que, des de fa més de 70 anys, es dedica al conreu de la vinya i l’elaboració i envasat de vins. A partir de l’any 1991 l’emprenedora Ma Pilar Pedrola es comença a fer càrrec de l’explotació familiar prenent el relleu generacional tant pel que fa a l’explotació de les terres com en l’elaboració del vi. La promotora compta amb l’assessorament del seu fill, enginyer tècnic agrícola.

El vi es comercialitza sota la marca Camí de Sirga amb les varietats de vi negre, vi blanc, vi escumós, vermut, mistela i vi dolç.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

• Confeccionar un procediment de control de compres produïdes al territori.
• Elaborar l’anàlisi DAFO de l’empresa.
• Crear la web de l’empresa.
• Adequar un full de càlcul per a registrar les activitats que es porten a terme en cada fase o activitat del celler.
• Identificar els aspectes ambientals vinculats en cadascun dels processos i activitats del celler (gestió de residus, consums d’aigua i d’energia).
• Document de control i planificació anual dels manteniments de la maquinària i de les instal•lacions.
• Elaborar el mapa de grups d’interès classificant-los segons la seva importància (valorar el seu grau d’influència sobre l’empresa) i establir els canals de comunicació amb ells.
• Establir una sistemàtica per avaluar periòdicament la satisfacció dels clients.
• Establir una sistemàtica per analitzar anualment el comportament dels clients (nombre clients, % vendes sobre total, freqüència comandes, etc).

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010