Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Maria Isabel Pérez

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Agroalimentari

Territori: Associació pel desenvolupament rural de la Catalunya Central

Número de treballadors: 1

Dades de contacte:

Plaça Pedraforca nº3

08697 - Saldes ( Berguedà)

Tel. 609583062 / Fax.

 

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA

 

Maria Isabel Pérez Jiménez vol crear una microempresa dedicada a l’elaboració de cervesa artesanal a la Població de Saldes.
Actualment en el Berguedà no hi ha cap altre empresa que es dediqui a l’elaboració de cervesa artesanal, els més propers els podem trobar al Bages, Andorra i a Cerdanya.
Es vol crear la primera cervesa artesana del Berguedà.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

• Definició d’un pla estratègic de l’empresa on es defineixi la missió, visió, valors i els objectius a curt i llarg termini. 
• Definir un procés d’anàlisi i seguiment econòmic que permeti prendre decisions estratègiques i conèixer exactament la situació del negoci.
• Inici de la creació d'una pàgina web de l'activitat
• Establir un registre o indicadors de consum d’aigua de l’activitat.
• Establir un registre o indicadors de consums energètics per tal de fixar objectius de millora.
•Elaborar un llibret de bones pràctiques ambientals genèriques
• Analitzar la possibilitat d’adherir-se a alguna Associació, i si n’és el cas, la seva adhesió.
• Establir un sistema per avaluar la satisfacció dels clients i per registrar possibles queixes o suggeriments.
• Adequar el funcionament de l’empresa a allò previst en la Llei de Protecció de dades 15/99 que li sigui d’aplicació.
• Identificar els criteris de selecció dels proveïdors (en base a la seva política ambiental, social, productes, qualitat, proximitat...).

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010