Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Marcel Call

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Turístic

Territori: Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central

Número de treballadors: 2

Dades de contacte:

Casa Call s/n

25283 25283 - Odèn (Lladurs)

Tel. 973 195155 / Fax.

localitza a Google Maps

 

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA

 

Masia de Palou és una casa de turisme rural rehabilitada, ubicada al terme municipal de Lladurs a la comarca del Solsonès.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

• Manual de procediments
• Creació del web i la incorporació de continguts sobre la política de RSE de l’empresa
• Estudi sobre la repercussió de la publicitat a efectes de gestió empresarial
• Adequar el funcionament de l’empresa a allò previst a la LOPD 15/99 que li sigui d’aplicació.
• Disposar i senyalitzar correctament contenidors específics per a la recollida selectiva.
• Edició material de informació i sensibilització ambiental dirigit als clients de la casa de turisme rural.
• Utilització de productes de neteja biodegradables
• Redactar el pla de patrocini i acció social
• Adherir-se a una associació
• Dissenyar enquestes de satisfacció i definir un protocol de gestió i seguiment de queixes dels clients.

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010