Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Homocèutics SL

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Altres

Territori: Associació pel desenvolupament rural de la Catalunya Central

Número de treballadors: 4

Dades de contacte:

Passeig de la Pau,55

08600 - Berga (Berguedà)

Tel. 938 21 01 25 / Fax.

 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

 

La idea principal del projecte és un centre on s’hi puguin trobar teràpies naturals, més olítiques i menys agressives amb una idea principal: la trobada amb altres professionals sanitaris de qualsevol àmbit del Berguedà, d’oferir sinèrgies i de proposar tractaments conjunts També volen donar la possibilitat de docència i formació professional.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

• Anàlisi i identificació dels proveïdors del territori respecte el total.
• Incorporació de la missió, visió, valors i integració de la RSE en Pla Estratègic de l’organització.  
• Elaboració del PNT (Procediment Normalitzats de treball) com a sistema de gestió intern de l’empresa.
• Elaboració del Pla de Màrqueting incloent un codi ètic i deontològic de comunicació.
• Definir una política ambiental de l’organització.
• Elaboració d’unes instruccions o un manual de bones pràctiques ambientals genèriques.
• Creació d’una zona de recollida selectiva degudament senyalitzada.
• Establir un registre o indicadors de consums energètics.
• Definir quins són els grups d’interès i establir un canal de comunicació amb aquests.
• Elaborar un Pla d’acollida.
• Establir un sistema per avaluar la satisfacció dels clients.
• Adequar el funcionament de l’empresa a allò previst en la Llei de Protecció de dades 15/99 que li sigui d’aplicació en el moment que es tinguin bases de dades.
• Establir una política de compres.

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010