Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Ferreteria Firal SL

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Altres

Territori: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell

Número de treballadors: 4

Dades de contacte:

Carrer Firal 21

25310 - Agramaunt (Urgell)

Tel. 973 392 390 / Fax.

 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

 

Ferreteria Firal SL es una botiga de comerç al detall de  ferreteria, pintura u vidre en establiments especialitzats i prestació de serveis propis en tot tipus d’activitats esportives, en instal•lacions exteriors o  interiors i de mida petita. 

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

• Elaboració d’un pla estratègic de l’empresa on es defineixin la missió, visió i els valors de l’empresa, els objectius a curt i llarg termini i les prioritats que s’estableixen.
• Elaborar un pla de màrqueting que permeti desenvolupar accions de promoció efectives i en les quals es transmetin els valors de l’organització, anàlisi del seu impacte.
• Implementar un sistema de control de consums de energia de l’empresa.
• Calcular les emissions de CO2 de l’empresa derivat del consum d’energia de la seva activitat, el que s’anomena petjada de carboni .
• Definir una mapa dels col•lectius amb qui interactuarà l’organització, amb les característiques principals de cadascun i la seva relació amb l’entitat.
• Elaboració d’un document informatiu per als clients de bones pràctiques per la utilització i conservació de materials de pintura i dissolvents.
• Establir un sistema que permeti al client valorar el servei  i seguiment de queixes dels clients.

 

 

 

 

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010