Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Etiquer SL

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Altres

Territori: Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Número de treballadors: 3

Dades de contacte:

Polígon Baix Ebre, carrer D, parc 93

43897 - Campredó (Baix Ebre)

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA

L’empresa es dedica a la confecció d’etiquetes autoadhesives en bobina, de diversitat de models. Arts gràfiques i activitats annexes o derivades, impressió flexogràfica, litogràfica, tipografia i altres procediments similars, siguin impresos o etiquetes, en bobina, autoadhesives.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

Vector Econòmic


• Definició del Pla Estratègic de l’organització on es determini la visió, visió i objectius estratègics, incorporant valors de la RSE.
• Elaboració d’un mètode de planificació pressupostària i d’un sistema que permeti realitzar previsions de tresoreria.


Vector Ambiental


• Elaboració document de control per als consums energètics.


Vector Social


• Estudi, detecció i definició dels grups d’interès i determinació del canal de comunicació més adient per a cadascun.
• Elaboració d’un registre on es detalli i controli la formació realitzada.
• Elaboració d’un registre per valorar la satisfacció dels clients.

 

 

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010