Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Catuav, SL

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Altres

Territori: Associació pel desenvolupament rural de la Catalunya Central

Número de treballadors: 3

Dades de contacte:

Camp de Vol El Prat s\n

08180 - Moià (Bages)

Tel. 93 830 05 30 / Fax.

 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT


L’empresa CATUAV, S.L. es dedica a les aplicacions civils de les petites aeronaus no tripulades, també anomenades drones o UAV (Unmanned Aerial Vehicle), que ofereix serveis de fotogrametria i teledetecció per a aplicacions mediambientals, científiques i tècniques.

 

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE 

 

 

• Incorporar un sistema que permeti detectar el percentatge de compres i vendes produïdes al territori. 
• Definició d’un pla estratègic de l’empresa on es defineixi la missió, visió, valors i els objectius a curt i llarg termini. 
• Elaboració d’un contracte o d’especificacions o protocols dels serveis prestats.
• Definir una política ambiental de l’organització.
• Establir un registre o indicadors de consums energètics.
• Fer el càlcul de la petjada de carboni de l’activitat.
• Difusió de la missió, visió i valors de l’empresa a través de, per exemple, xerrades, jornades, difusions, pàgina web, etc.
• Comunicar als clients els compromisos adoptats en matèria de RSE, a través d’una carta formal o de la pàgina web, memòria de sostenibilitat, etc.
• Comunicar als proveïdors i empreses contractades els compromisos adoptats en matèria de RSE, a través d’una carta formal o de la pàgina web, memòria de sostenibilitat, etc.

 

 http://www.catuav.com/

 

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010