Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Caritas Diocesana de Menorca

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Altres

Territori: Associació Leader Illa de Menorca

Número de treballadors: 67

Dades de contacte:

Santa Eulàlia, 83 (Edifici Calabria)

07702 - Maó

Tel. 971361001 / Fax.

Breu descripció de l'empresa:

Càritas duu a terme la seva acció en tres eixos o dimensions:
- Treballa per la integració i promoció dels col•lectius exclosos. La seva tasca social és molt ampla i diversificada, i desenvolupa activitats dirigides a l’acollida i l’assistència a primeres necessitats, la rehabilitació, la prevenció, i l’acompanyament en processos d’inserció social
- Denuncia la injustícia i les seves causes
- Duu a terme accions de formació, informació i sensibilització, impulsant la solidaritat amb els qui pateixen els efectes de la pobresa i ajudant a prendre consciència de les situacions que provoquen injustícia i desigualtat social

Principals actuacions de RSE:
Gestió empresarial

- Integrar la RSE en el Pla estratègic de l’organització.
- Realització de la memòria de sostenibilitat juntament amb la memòria d’activitat anual.

Gestió mediambiental

- Establir una sistemàtica de registre de consum d’aigua de l’activitat a cada un dels edificis de l’entitat.
- Establir una sistemàtica de registre de consums d’energia de l’activitat.

Gestió social

- Elaborar un Pla d’igualtat.
- Procedimentar les mesures de conciliació.

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010