Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Biomassa del Cinca SL

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Altres

Territori: Associació pel desenvolupament rural de la Catalunya Central

Número de treballadors: 1

Dades de contacte:

Casa Malla s/n

08517 - Sagàs (Berguedà)

Tel. 93 825 11 00 / Fax.

 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

 

L’Empresa Biomassa del Cinca, pretén esdevenir un projecte de referència en la zona d’implantació, com a projecte km 0 de transformació i venta de matèries primes d’origen agrari en el que es substitueix el clàssic sistema d’extracció amb utilització de dissolvents químics practicat en l’oli de llavors (sistema força contaminant i amb una elevada despesa energètica, però molt eficient en el procés extractiu) per un sistema com el premsat en fred (sistema totalment mecànic i no contaminant, eficient energèticament i que produeix un oli d’extrema qualitat –oli verge extra-, però menys eficient en el procés d’extracció).

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

• Anàlisi i identificació dels proveïdors de matèria prima del territori
• Definició d’un pla estratègic de l’empresa on es defineixi la missió, visió, valors i els objectius a curt i llarg termini. 
• Definir un procés d’anàlisi i seguiment econòmic que permeti prendre decisions estratègiques i conèixer exactament la situació del negoci.
• Elaborar un protocol d’afavoriment de les 4R (Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Responsabilitzar) dins l’organització.
• Creació d’una zona de recollida selectiva degudament senyalitzada.
• Establir un registre o indicadors de consums energètics.
• Fer el càlcul de la petjada de carboni de l’activitat.
• Definir quins són els grups d’interès i establir un canal de comunicació amb aquests.
• Definició d’un organigrama i de les tasques a realitzar per cada lloc de treball.
• Establir un sistema per avaluar la satisfacció dels clients.
• Establir una política de compres

 

 

 

 

 

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010