Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Aromamil·la

Recomana Imprimeix
Captcha image

Descripció tècnica de l’empresa

Sector: Altres

Territori: Associació Leader Illa de Menorca

Número de treballadors: 3

Dades de contacte:

C. Nou, 19

07750 - Ferreries

Tel. 650011731 / Fax.

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA:

Producció de camamil.la de Menorca (Manzanilla de Mahón); Santolina chamaecyparissus var. Magonica, important endemisme menorquí i una de les plantes més destacades dins de la herboristería. Hem creat una plantació artificial, natural i ecològica, evitant així l’explotació i expoliació de les poblacions naturals, fent més eficient la producció i la utilització comercial de la planta.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE
GESTIÓ EMPRESARIAL
Formalitzar un Pla estratègic de l’organització
Definir processos de planificació i de gestió pressupostària.
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
Establir objectius mediambientals mesurables, utilitzant com a referència la política de qualitat i els impactes ambientals que generi l’activitat.
Elaborar una base de dades de control i seguiment d’indicadors de consum d’aigua, energia, CO2 i residus generats.
GESTIÓ SOCIAL
Definir un mapa de col·lectius amb qui interactua de l’organització, amb les característiques principals de cadascun i a seva relació amb l’entitat.
Establir una sistemàtica per avaluar periòdicament el grau de satisfacció dels clients per detectar els punts a millorar i potenciar els aspectes més ben valorats.

 

 
<< Torna al llistat
contacte
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010