Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Resultats esperats

Recomana Imprimeix
Captcha image

A nivell quantitatiu:

 • Incorporació de la RSE en les estratègies de desenvolupament d’almenys 18 territoris rurals
 • Implantació dels valors i polítiques de RSE a prop de 600 empreses
 • Sensibilització en aspectes vinculats a la RSE a més de 10.000 persones
 • Formació en RSE a prop de 2.000 persones
 • Creació d’un nou perfil de tècnic en el món rural: El tutor de RSE.

 

A nivell qualitatiu:
En les estratègies de desenvolupament local: L’aplicació del Codi de Gestió Sostenible com a procés metodològic per a la concessió d’ajudes aportarà valor afegit a les estratègies de desenvolupament local en la mesura que les dotarà de:

 • un eix transversal comú: la RSE, com a garantia de desenvolupament equilibrat
 • caràcter sostenible, en el sentit que la utilització dels recursos públics no comprometi les opcions de desenvolupament futur; innovació en les formes de gestió
 • caràcter participatiu i solidari
 • potencial de transferència
 • mecanismes sòlids per assegurar la igualtat d’oportunitats; la millora de les condicions sociolaborals i la preservació del medi ambient a partir d’una sistemàtica per analitzar la situació de les persones i les polítiques ambientals en les organitzacions i incorporar accions de millora. 

 

En les empreses beneficiàries: L’aplicació de la metodologia permetrà a  les empreses beneficiàries:

 • ordenar la seva gestió integral en termes de RSE i identificar riscos i oportunitats
 • incorporar polítiques reals de preservació del medi ambient i minimitzar el risc de sancions
 • incrementar acords de cooperació empresarial i afavorir la productivitat i la reducció de costos
 • millorar el capital humà i retenir talents en el medi rural
 • fomentar la igualtat d’oportunitats, amb plans individuals i específics adequats a cada necessitat
 • millorar la imatge de l’empresa davant la societat i incrementar la seva competitivitat en el mercat. 

 

En els territoris: En el seu conjunt, l’aplicació d’aquesta metodologia permetrà:

 • millorar la gestió empresarial i la competitivitat de les empreses dels territoris rurals
 • fomentar la seva economia autòctona
 • valoritzar i preservar el seu entorn natural
 • millorar la cohesió social i la qualitat de vida de les persones que hi habiten
 • valoritzar la seva identitat social i cultural
 
ombra
 
Lupa
ombra
 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010