Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Pla d'Actuacions

Recomana Imprimeix
Captcha image

El projecte Gestió Sostenible Rural dibuixa un pla d’actuacions a desenvolupar en quatre àmbits específics d’intervenció entre els anys 2009 i 2012 (FASE1):

1. El Grup d’Acció Local
2. Les empreses del medi rural
3. El territori
4. La xarxa d’intercooperació territorial

 

1. El Grup d’Acció Local
Les activitats dissenyades per als grups d’acció local tenen com a objectiu específic dotar aquestes organitzacions de desenvolupament local d’una metodologia uniforme i compartida per fomentar la Responsabilitat Social Empresarial en els seus respectius territoris. En aquest context, el projecte preveu:

 • Formació de polítics i gerents de cada un dels GAL entorn la RSE
 • Elaboració i edició de material metodològic de referència comú: Manual d’implantació de RSE i Codi de Gestió Sostenible dels territoris rurals. 
 • Reforç de les estructures dels GAL, amb la incorporació de tècnics de RSE.
 • Formació tècnica específica als responsables de la implantació de polítiques de RSE  a les organitzacions.
 • Assistència tècnica permanent en RSE (creació d’un equip d’experts assessors als tècnics de RSE).

 

2. Les empreses del medi rural
Constitueixen, de fet, l’eix central d’aquest projecte, l’objectiu del qual es fomentar la sostenibilitat de les organitzacions del medi rural a través de la implantació de polítiques de responsabilitat social empresarial en les seves estratègies empresarials. En aquest marc, el projecte preveu:

 • Sessions d’assessorament individualitzat per a la implantació de polítiques de RSE a les organitzacions beneficiàries d’ajudes Leader, d’acord a la metodologia Codi de Gestió Sostenible desenvolupada a la  Garrotxa.
 • Sessions d’assessorament grupal als beneficiaris
 • Creació i concessió de certificats de Gestió Sostenible Rural als beneficiaris que culminin el procés.

 

3. El territori
Fomentar la creació de Territoris Socialment Responsables requereix un procés permanent de sensibilització i formació de tots els seus agents socioeconòmics en els valors de la RSE, és a dir del respecte per l’entorn i per les persones. Per aquest motiu, el projecte preveu:

 • Elaboració de material divulgatiu sobre RSE
 • Jornades de sensibilització en RSE i aspectes empresarials vinculats a ella
 • Formació en gestió empresarial avançada
 • Tallers per a l’intercanvi d’experiències entre empreses
 • Visites formatives a experiències responsables del territori.

 

4. La xarxa d’intercooperació territorial
Atenent el seu caràcter interregional, el projecte preveu en el seu pla d’actuacions accions encaminades a crear mecanismes permanents d’intercanvi, transferència de coneixements i difusió de resultats entre els diferents territoris participants. En aquest marc, s’ha previst desenvolupar:

 • Constitució de cèl·lules de suport tècnic entre territoris pròxims
 • Creació d’un Observatori rural de RSE (web)
 • Viatges de formació interterritorial
 • Edició de material divulgatiu del projecte
 • Acte final de presentació de resultats
 
ombra
 
Lupa
ombra
 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010