Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Gestió Sostenible Rural

Recomana Imprimeix
Captcha image

GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL. Implantació de la RSE a les empreses i entitats dels territoris Leader.

Gestió Sostenible Rural (GSR) és un projecte de cooperació interregironal impulsat per divuit grups de desenvolupament local de Catalunya, Balears i Aragó que pretén fomentar una nova cultura empresarial en les organitzacions –públiques i privades- del medi rural a través del desenvolupament d’una metodologia comú d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) que garanteixi el seu desenvolupament sostenible i, per extensió, la dels territoris on s’ubiquen.

GSR està finançat en el marc dels projectes de cooperació interterritorial del Programa de la Red Rural Nacional del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) i compta amb el suport explícit del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, que ha incorporat el foment de la RSE en els territoris rurals dins les línies estratègiques del PDR 2007-2013.

Responsabilitat Social Empresarial (RSE): Integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors o parts interessades (Llibre Verd de la RSE. Comissió Europea. 2001)

Territori Socialment Responsable (TSR): Aquell que tendeix a la sostenibilitat afrontant proactivament els seus reptes econòmics, socials i ambientals, per mitjà de les estratègies col•laboratives i el compromís multilateral, amb solucions eficients que creïn valor per a totes les parts, gestionant els propis actius tangibles i intangibles i alineant-los vers una Visió sostenible del territori. (Josep Maria Canyellas)

 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010