Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

El valor de la cooperació

Recomana Imprimeix
Captcha image

  • La cooperació permetrà definir una eina de diagnòstic, implantació i mesura de la RSE de referència comú (Codi de Gestió Sostenible) per a empreses i organitzacions dels territoris rurals, que possibilitarà la comparació entre elles i l’establiment de nous compromisos de millora.
  • La consolidació del Codi de Gestió Sostenible reforçarà la viabilitat i el creixement equilibrat dels territoris rurals compromesos amb el desenvolupament sostenible i amb la responsabilitat social.
  • La cooperació permetrà incrementar el ressò del projecte i dels resultats obtinguts en l’àmbit de la RSE per part dels territoris participants. De no ser així, passarien a ser accions aïllades de cada grup, amb escassa repercussió a escala nacional o internacional.
  • La cooperació pot possibilitar la creació d’un segell comú que reconegui les empreses o organitzacions que implantin polítiques de responsabilitat social empresarial, tenint en compte la creació de suficient massa crítica per donar valor a una marca.
  • La cooperació permetrà crear un observatori de la RSE dels territoris rurals, amb recopilació d’informació quantitativa i qualitativa que afavoreixi la presa de decisions de caràcter polític a mig i llarg termini per part de les administracions públiques.
 
ombra
 
Lupa
ombra
 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010