Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Antecedents

Recomana Imprimeix
Captcha image

El projecte està fonamentat en una innovadora pràctica experimentada durant la Iniciativa Leader Plus a la comarca de la Garrotxa (Girona), que compromet a les organitzacions beneficiàries d’ajuts públics a adoptar polítiques de gestió econòmica, social i ambiental respectuoses amb les persones i amb el seu entorn. Aquest mètode es basa en una eina específica de diagnòstic i mesura de la RSE anomenada Codi de Gestió Sostenible i en un procés de tutorització individualitzat per a la implantació d’accions de millora a l’empresa.

El Codi de Gestió Sostenible és una eina metodològica elaborada a la comarca de la Garrotxa i a la zona del Collsacabra (Osona) en el marc de la Iniciativa Comunitària Leader Plus que compromet les empreses i entitats beneficiàries d’ajuts públics a adoptar polítiques de gestió econòmica, social i ambiental respectuoses amb les persones i l’entorn, amb l’objectiu estratègic últim de millorar la qualitat integral del territori i tendir cap a la sostenibilitat.

Aplicar el CGS equival, per tant, a fomentar la Responsabilitat Social de les Empreses i a afavorir, d’aquesta manera, un procés de reflexió interna a favor del creixement equilibrat i sostenible no només de la pròpia organització, sinó també del territori que l’envolta. Això significa, d’acord amb els paràmetres que fixa el CGS, actuar en conseqüència amb els compromisos que podeu trobar a l’arxiu adjunt i que fan referència l’àmbit econòmic, l’àmbit ambiental i l’àmbit social.

 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010