Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Memòries de sostenibilitat 2013

Recomana Imprimeix
Captcha image

En aquest apartat, podeu descarregar-vos les memòries de sostenibiltat corresponents a l'exercici 2013 de les empreses participants en el projecte de col·laboració entre GSrural i l'organització internacional Global Reporting Initiative. A continuació, detallem la relació de les organitzacions que han reportat fins al moment, agrupant-les en relació al seu Grup d'Acció Local de referència.

 

ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA

-Serrat Agrocuina Vall Bas SLL

-Emili Plantalech SL

-Associació Esbart Dansaire Marboleny

-Suara

-Educ'art Serveis Educatius i Culturals SL

-En Ruta Girona

 

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

-Aplitelc S.L.U.

 

 

ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA

-Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca

 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010