Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

S'ha publicat la convocatòria 2010 dels ajuts Leader

Recomana Imprimeix RSS
Captcha image

2009-12-30

Ha estat publicada en el DOGC núm. 5536 de data 30 de desembre de 2009, l’Ordre AAR/562/2009 per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader.

Ha estat publicada en el DOGC núm. 5536 de data 30 de desembre de 2009, l’Ordre AAR/562/2009 per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013.

Els ajuts Leader estan destinats a diversificar l’economia rural i a preservar el medi ambient i l’entorn rural. Es tracta d’uns ajuts a fons perdut que permeten finançar fins a un màxim d’un 35% de la inversió en activitats productives promogudes per empreses i emprenedors, i un màxim d’un 50% en activitats no productives destinades a ens locals.

El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts finalitzarà el dia 13 de febrer de 2010.

Per més informació podeu consultar AJUTS LEADER i a les oficines d’ADRI-NOC a les seves seus a l’Alt Empordà i a la Garrotxa.

 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010