Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

  • Actualitat
  • Notícies
  • Setanta nou empreses del projecte GSRural rebran aquest dimecres un certificat d'organització socialment responsable

Setanta nou empreses del projecte GSRural rebran aquest dimecres un certificat d'organització socialment responsable

Recomana Imprimeix RSS
Captcha image

2012-03-05

L'acte, que té el suport de GRI, estarà presidit pel Conseller d'Agricultura,Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí

 

Setanta-nou petites i mitjanes empreses beneficiàries d’ajuts Leader de Catalunya, Balears i Aragó rebran aquest proper dia 7 de març un certificat d’Empresa Sostenible com a  reconeixement al procés d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial que han portat a terme en el marc del projecte de cooperació interterritorial Gestió Sostenible Rural. L’acte, que tindrà lloc a la Sala Multimèdia de l’Institut Químic de Sarrià, estarà  presidit pel  Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí,  acompanyat del Director General de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, de la Subdirectora general de Modernización de Explotaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Natural, Maria Dolores Chiquero, del Director General de Desarrollo  Rural del Govern d’Aragó, Luís Marruedo, i del president d’ADRINOC, Joan Espona, entre d’altres. 

El projecte Gestió Sostenible Rural (2009-2012) promou la integració voluntària de polítiques de RSE a les empreses beneficiàries d’ajuts públics dels territoris rurals (Eix 4-PDR 2007-2013), com a fórmula per garantir la seva sostenibilitat, i per extensió, la de les comarques on s’ubiquen. En el cas de Catalunya, GSR compte amb el suport explícit del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que ha incorporat el foment de la RSE en els territoris rurals dins les línies estratègiques del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya i en el mateix procediment administratiu de gestió dels ajuts Leader. Gestió  Sostenible Rural està coordinat per l’Associació de Desenvolupament Rural de la Zona Nord Oriental de Catalunya i finançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de l’ordre ARM/1287/2009.

D’aquesta manera, en el marc de les convocatòries del PDR 2009 i 2010, el conjunt d’aquestes setanta-nou empreses han portat a terme un programa individualitzat de millora en els àmbits econòmic, ambiental i social de les seves organitzacions, que en funció de la voluntat de cada territori, ha condicionat o bé l’obtenció d’un percentatge addicional d’ajut o bé la totalitat de l’ajut. Acompanyades durant tot el procés per tècnics especialistes en RSE dels 18 territoris, les empreses han apostat per la implantació de sistemes de gestió avançats (planificació estratègica, sistemes de qualitat, processos d’innovació...), per l’anàlisi dels impactes ambientals i per l’anàlisi de la satisfacció dels seus grups d’interès (millora de les condicions sociolaborals dels treballadors, aplicació de polítiques de conciliació, anàlisi de la satisfacció del client,  compra responsable...).

COL•LABORACIÓ AMB GLOBAL REPORTING INITIATIVE
En el marc de l’acte d’aquest proper dia 7, està prevista també la presentació del conveni que el projecte Gestió Sostenible Rural ha signat amb l’organització internacional Global Reporting Initiative per a fomentar, a partir d’ara, la publicació dels informes de sostenibilitat del conjunt d’aquestes organitzacions. D’acord amb el conveni, GRI ha posat a disposició de GSR els materials i metodologies que ha desenvolupat per donar a suport a les pimes en el procés d’elaboració de memòries de sostenibilitat, a capacitar els consultors en el seu ús  i a supervisar la seva tasca. Per la seva banda, Gestió Sostenible Rural s’ha compromès, entre altres, a portar a termes dos tallers de treball amb les empreses per promoure la publicació del seu primer informe a mitjans d’aquest 2012 i a posar a disposició de l’organització internacional el conjunt d’aquestes empreses com a un “laboratori de pimes” per a l’aplicació i assaig de nous materials de suport.
Amb seu a Amsterdam, Global Reporting Initiative és una organització independent, creada l’any 1997 a iniciativa de Nacions Unides, l’objectiu de la qual és elaborar directrius d’aplicació voluntària per a tota classe d’entitats, de manera que aquestes informin de forma homogènia
sobre la dimensió econòmica, social i mediambiental de les seves activitats, productes i serveis. Els criteris establerts per aquesta prestigiosa associació són reconeguts a nivell internacional. A l’acte del dia 7, es comptarà amb la participació del Sr. Enrique Torres, gerent senior dels programes d’entrenament de GRI.

GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL, que ha començat a treballar ja en el procés de selecció de les empreses de la convocatòria del PDR 2012, ha desenvolupat també múltiples accions encaminades a difondre el concepte de la Responsabilitat Social Empresarial entre els diferents agents socioeconòmics dels territoris Leader. En aquest context, al llarg dels darrers dos anys s’han organitzat més de 77 actes de sensibilització al llarg de les tres comunitats autònomes, s’han impartit cinc cursos formatius, s’han programat quatre visites d’intercanvi empresarial i s’ha publicat diferent material divulgatiu i pedagògic. Així mateix, el projecte compte amb un observatori de la RSE al món rural, amb més de 10.000 visites l’any: www.gsrural.org

 
ombra
 
Lupa
ombra
 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010