Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

  • Actualitat
  • Notícies
  • La Conselleria de Turisme i Treball signa un conveni amb l’Associació Mallorca Rural per fomentar l’RSC en el sector rural

La Conselleria de Turisme i Treball signa un conveni amb l’Associació Mallorca Rural per fomentar l’RSC en el sector rural

Recomana Imprimeix RSS
Captcha image

2011-04-27

Es tracta de l’acord número 14 que signa el departament que lidera Joana Barceló per promocionar aquesta forma de gestió entre diferents àmbits socials i activitats econòmiques

 

La Conselleria de Turisme i Treball, a través de la directora general de Responsabilitat Social Corporativa, Maria Durán, ha signat un conveni amb el president de l’Associació Mallorca Rural-Grup d’Acció Local de Mallorca, Jaime Orell, per fomentar la responsabilitat social (RSE) entre les empreses i les institucions del ambit rural  de l’illa.

 L’associació Mallorca Rural, va néixer l’any 2002 amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament rural. Actualment està integrada per 88 socis, principalment entitats públiques locals, associacions sense ànim de lucre i organitzacions empresarials, i gestiona a les Illes Balears el Projecte de Gestió Sostenible Rural del programa comunitari Leader.

 Mitjançant el conveni signat avui, Mallorca Rural es compromet a fomentar l’RSE entre les seves entitats associades, a través de les accions següents:

 -         Assistència gratuïta d’un tècnic o tutor a les empreses que optin per implementar polítiques d’RSE en la seva organització i apostin per una gestió sostenible en el medi rural.

-         Increment de l’ajut a la inversió a les organitzacions que implantin l’RSE i s’acollin al programa d’ajuts Leader del Pla 2007-2013.

-         Expedició, si escau, d’un certificat o segell de l’empresa socialment responsable.

-         Organització de jornades de sensibilització sobre l’RSE i la gestió econòmica, ambiental i social responsable.

-         Organització de tallers d’intercanvi d’experiències amb altres empreses del territori i de les àrees rurals participants en el projecte.

-         Establiment d’accions de cooperació amb empreses i altres entitats que promoguin l’RSE.

 Per la seva banda, la Conselleria de Turisme i Treball adquireix els compromisos següents:

 -         Incloure les empreses que així ho sol·licitin a la segona edició del catàleg d’empreses socialment responsables de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-         Donar difusió i publicitat de les empreses que col·laborin amb l’Associació.

-         Proporcionar assessorament i assistència tècnica en matèria de diagnòstic, plans i memòries de responsabilitat social a l’Associació i a les empreses que ho sol·licitin.

-         Facilitar la documentació divulgativa corresponent sobre RSE que tengui la Conselleria de Turisme i Treball.

-         Organitzar amb recursos propis jornades formatives per a empreses, personal de les administracions públiques i altres col·lectius.

 Aquest és el segon acord d’aquestes característiques que signa la Conselleria de Turisme i Treball, a través de la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa, per fomentar l’RSE en el sector agrícola —el primer va ser amb el Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa— i el número 14 per promocionar aquesta forma de gestió a diverses activitats econòmiques.

 Concretament, el departament que lidera Joana Barceló ha signat convenis relacionats amb l’RSE amb les institucions i entitats següents: Consell Insular de Menorca, Calvià 2000, Cambra de Comerç de Mallorca, Hospital Son Dureta, Hospital  Can Misses, Consorci Riba, Mancomunitat del Migjorn de Mallorca, Fundació Banc de Sang, Consorci de Gestió Sociosanitària d’Eivissa, Trablisa, Jaume Mascaró i els centres educatius CIDE i Aula Balear.

 Altres accions

 La signatura d’aquests convenis no és l’única actuació que duu a terme la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa per fomentar la responsabilitat social empresarial. Així, des de 2008 ha invertit 410.000 euros en convocatòries de subvencions per fomentar aquesta forma de gestió entre les institucions, empreses i associacions de les Illes Balears i ha subvencionat, durant tres anys consecutius, el postgrau de la UIB d’Expert universitari en Responsabilitat Social Corporativa, que han seguit un total de 75 persones.

 Igualment, ha organitzat quatre grans esdeveniments relacionats amb aquesta matèria a les Illes Balears: el I Congrés Nacional de Responsabilitat Social a les Empreses Turístiques (gener de 2008), el I Congrés Nacional de Responsabilitat Social a les Pimes (octubre de 2008), la Conferència Europea de RSE (abril de 2010) i el II Congrés de Responsabilitat Social a les Empreses Turístiques (març 2011).

 
ombra
 
Lupa
ombra
 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010