Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

  • Actualitat
  • Notícies
  • GSRural fomenta la coresponsabilitat als territoris Leader per assegurar un creixement intel·ligent

GSRural fomenta la coresponsabilitat als territoris Leader per assegurar un creixement intel·ligent

Recomana Imprimeix RSS
Captcha image

2013-11-14

En el marc de la cooperació interterritorial entre grups d'acció local de Catalunya durant l'any 2013

 

El projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural ha focalitzat aquest 2013 els seus esforços a preparar els 13 territoris Leader de Catalunya per fer un salt qualitatiu cap a noves formes de gestió del desenvolupament local fonamentades en la coresponsabilitat social de tots els seus agents: públics i privats. Sota el comú denominador “Avancem cap a un territori intel•ligent”, entre setembre i novembre, s’han programat diverses jornades per il•lustrar amb experiències pràctiques d’entitats o d’altres territoris catalans fórmules de treball col•laboratives i socialment responsable que han permès afrontar reptes comuns en el camp de la sostenibilitat. En són exemples, entre d’altres, la comarca del Penedès, que treballa per a consolidar-se com a destinació turística responsable, l’Ajuntament de Sant Cugat, que ha fet una aposta per esdevenir Smart City; diferents escoles verdes catalanes; o el projecte públic-privat Carboneig 2.0 a la Garrotxa, que pretén afrontar la problemàtica de reinserció laboral de joves amb risc d’exclusió a partir de la creació d’una empresa d’aprofitament de biomassa forestal.

Paral•lelament, i sense perdre de vista el seu objectiu inicial de promoure la RSE a les organitzacions del medi rural, el programa ha destinat també aquest any part dels seus recursos a formar els responsables de les empreses participants perquè posin en valor la seva responsabilitat social i aprofitin aquest element com un factor de diferenciació davant la seva competència. Així, s’han celebrat 7 tallers de Màrqueting Sostenible a diferents territoris Leader, impartits per les empreses Espai TReS • Territori i Responsabilitat Social i JMC Communication & Innovation for Sustainability, amb una assistència total de més de 150 empreses.  Diferents grups d’acció local han complementat aquesta línia de formació grupal amb altres sessions dedicades a la planificació estratègica des de l’òptica de la RSE o a l’anàlisi econòmic i financer; i amb visites de coneixement a experiències responsables.

Des de l’any 2009 fins ara, el projecte de cooperació interterritorial Gestió Sostenible Rural ha permès implementar en més de 250 petites i mitjanes empreses un programa individualitzat de millora en els àmbits econòmic, ambiental i social de les seves organitzacions (veure  www.gsrural.org ). Acompanyades durant tot el procés per tècnics especialistes en RSE dels 13 territoris, les empreses han apostat per la implantació de sistemes de gestió avançats (planificació estratègica, sistemes de qualitat, processos d’innovació...), per l’anàlisi dels impactes ambientals i per l’anàlisi de la satisfacció dels seus grups d’interès (millora de les condicions sociolaborals dels treballadors, aplicació de polítiques de conciliació, anàlisi de la satisfacció del client,  compra responsable...).

Acte de reconeixement del Conseller Pelegrí

Precisament, aquest passat mes d’octubre, i en el mateix marc del projecte, 90 d’aquestes empreses –pertanyents a la convocatòria d’ajuts Leader 2011- van rebre en el Monestir de les Avellanes un certificat d’empresa socialment responsable de mans del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí. El projecte Gestió Sostenible Rural ha comptat des de l’inici amb el suport explícit del Departament d’Agricultura, que, tal i com va manifestar Pelegrí, va considerar que el foment de la RSE en les petites i mitjanes del món rural podria contribuir decididament a la millora de la seva competitivitat i a la valorització i cohesió social delss territoris.

 
ombra
 
Lupa
ombra
 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010