Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

  • Actualitat
  • Notícies
  • Es posa en marxa una plataforma de col•laboració virtual per posar la intel•ligència col•lectiva al servei del desenvolupament local sostenible

Es posa en marxa una plataforma de col•laboració virtual per posar la intel•ligència col•lectiva al servei del desenvolupament local sostenible

Recomana Imprimeix RSS
Captcha image

2012-11-30

Smart Rural 3.0 és una de les accions del projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural entre Grups d’Acció Local de Catalunya

 

Les organitzacions econòmiques i socials de les comarques rurals de Catalunya disposaran a partir d’aquest desembre d’una plataforma col•laborativa o de crowdsourcing a Internet que pretén oferir-los solucions innovadores i creatives als seus reptes de desenvolupament sostenible. La plataforma, batejada amb el nom Smart Rural 3.0, constitueix una de les accions més rellevants del projecte de cooperació interterritorial catalana “Gestió Sostenible Rural: Cap a la consolidació de territoris intel•ligents”, que pretén fomentar la Responsabilitat  Social de tots els agents socioeconòmics del medi rural com una estratègia  per a garantir el seu creixement equilibrat, sostenible i integrador. Amb un pressupost total de 139.700 euros, el projecte Gestió Sostenible Rural està finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació i Medi Natural en el marc de l’Eix 4 del PDR 2007-2013.
Smart Rural 3.0, disponible des de la web www.gsrural.org, permet que qualsevol organització socioeconòmica d’aquestes comarques llanci els seus projectes o reptes a la comunitat virtual i assoleixi, a través de les aportacions de professionals i talents externs, les millors idees als seus desafiaments. “Volem posar la intel•ligència col•lectiva al servei de les entitats que aposten pel desenvolupament local responsable. Quantes més persones pensin, per exemple, com es pot evitar la sobrefreqüentació d’un espai natural massa sobreexposat al turisme, més probable és que resolguem la problemàtica”, manifesta el gerent d’Adrinoc, entitat coordinadora d’aquest projecte, Jordi Terrades. Les organitzacions poden oferir premis o compensacions a les solucions més innovadores o més votades per la comunitat virtual. En aquest sentit, la plataforma pot ser també una oportunitat per als professional o creatius d’arreu per donar visibilitat al seu talent i posar en valor els seus coneixements.
La plataforma de crowdsourcing pretén ser una eina decisiva per assolir un dels principals objectius del projecte de cooperació interterritorial “Gestió Sostenible Rural” que, després de quatre anys fomentat únicament la implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial a les empreses del món rural, vol implicar també ara en el procés la resta d’agents socials i econòmics, com l’administració pública, les organitzacions  no lucratives, la comunitat educativa, els mitjans de comunicació... “El desenvolupament no depèn únicament de les empreses sinó que és responsabilitat de tots els membres actius de la societat. Necessitem, per tant, afavorir el diàleg i la intercooperació entre tothom”, diu Terrades.
En aquest context, els responsables del programa ha desenvolupat en els darrers tres mesos diferents accions en aquest sentit, entre les quals destaquen la definició d’una metodologia específica per determinar el mapa d’entitats que treballen per la sostenibilitat en cada un dels territoris participants en el projecte; campanyes de difusió i sensibilització ciutadana entorn la RSE;  viatges d’intercanvi i coneixement entre empreses i organitzacions socialment responsables, etc...  Igualment, s’ha continuat treballant activament, des de cada territori, en

l’assessorament individualitzat a les empreses beneficiàries d’ajuts del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya perquè gestionin i posin en valor la seva responsabilitat social. Precisament, una de les accions del projecte de cooperació, ha estat el desenvolupament d’una aplicació informàtica perquè calculin, de forma senzilla, la seva petjada de carboni.
Amb una inversió total de 139.700 euros, el conjunt d’aquestes actuacions ha estat finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació i Medi Natural, en el marc de l’Eix 4 del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013. Coordinat per Adrinoc, el projecte ha comptat amb la participació de la resta de Grups d’Acció Local catalans, que abracen  la Catalunya rural de l’Alt Empordà fins al Baix Ebre i Montsià.

 
ombra
 
Lupa
ombra
 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010