Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

Empresaris Turístics de la Comarca del Matarraña es formen en RSE

Recomana Imprimeix RSS
Captcha image

2011-07-19

El GAL Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) ha dissenyat un programa formatiu en matèria de RSE, amb l'objectiu d'establir uns estàndards de qualitat que garanteixin una gestió sostenible de les empreses.

El grup d'Acció Local Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) amb la col·laboració de la Comarca del Matarraña, participen en el projecte de Cooperació, Gestió Sostenible Rural, basat en una estratègia que aposta pel desenvolupament sostenible del nostre territori.
L'èxit de la sostenibilitat empresarial depen, en gran part, de la implicació i el compromis que tinguin els empresaris locals en el seu disseny i implementació. És important que els empresaris percebin que l'èxit del projecte està en la capacitat de generar un conjunt de beneficis econòmics, socials i mediambientals.
És per això, que el Grup d'Acció local Bajo Aragón Matarraña (Omezyma) ha dissenyat un programa formatiu en matèria de Responsabilitat Social Empresarial, amb l'objectiu d'establir uns estàndards de qualitat que garanteixin que les empreses siguin econòmicament viables, mediambientalment respectuoses i socialment compromeses.
Es tracta d'una acció formativa de 16 hores de duració; a la qual han assistit un total de 16 empresaris turístics durant les diferents sesions, els empresaris han pogut conèixer els principis bàsics empresarials que permeten controlar les reaccions de la seva empresa davant els constants canvis del mercat, mijançant la planificació estratègica.

 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010