Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

  • Actualitat
  • Notícies
  • El Consorci de desenvolupament rural de la Catalunya Central s’incorpora a la base de dades d’experiències del portal RScat

El Consorci de desenvolupament rural de la Catalunya Central s’incorpora a la base de dades d’experiències del portal RScat

Recomana Imprimeix RSS
Captcha image

2014-01-09

La seva memòria de sostenibilitat ha estat validada pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya

 

La memòria del Consorci de desenvolupament rural de la Catalunya Central ha estat validada pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CRL), en què es troben representats el Govern de la Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya. L'informe es pot consultar al  portal  RSCAT, impulsat pel  Grup Tècnic de Responsabilitat Social del Consell, que pretén difondre bones pràctiques i oferir eines per a les PIME interessades en incorporar polítiques de responsabilitat social. Entre els seus objectius es troba el de donar a conèixer iniciatives exitoses d’implantació de la RS a empreses i organitzacions catalanes i facilitar la transferència a altres empreses.

El Consorci de desenvolupament rural de la Catalunya Central  és un ens públic constituït com a Grup d’Acció Local, i està composat per representants de l’administració local i entitats de caràcter privat sense ànim de lucre. El Consorci promou accions per fomentar els sectors productius del territori i el desenvolupament rural, mitjançant la metodologia Leader.

 
ombra
Consorci de Desenvolupament de la Catalunya Central
 
Lupa
ombra
 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010