Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

  • Actualitat
  • Notícies
  • 56 empreses més gestionaran la seva Responsabilitat Social als territoris Leader de Catalunya i ja en són 332 des de 2009

56 empreses més gestionaran la seva Responsabilitat Social als territoris Leader de Catalunya i ja en són 332 des de 2009

Recomana Imprimeix RSS
Captcha image

2014-06-16

El projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural, impulsat pel DAAM i coordinat per ADRINOC, se situa com un dels programes de foment de la RSE més importats de l’Estat espanyol

 

Cinquanta-sis empreses més d’arreu dels territoris rurals de Catalunya implementaran polítiques de responsabilitat social  empresarial a  les seves organitzacions aquest 2014, en el marc del projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural que promou la incorporació de valors de gestió sostenible a les organitzacions beneficiàries dels ajuts Leader del PDR de Catalunya 2007-2013. Amb aquestes, que representen gairebé el 18% de les empreses que rebran un ajut Leader en aquesta darrera convocatòria, ja són més de 330 les activitats econòmiques del món rural que, des de l'any 2009, han iniciat un procés de millora en l'àmbit econòmic, ambiental i social de la seva gestió. Aquesta xifra situa el projecte Gestió Sostenible Rural com un dels programes públics de foment de la RSE a la petita i mitjana empresa més importants de l’Estat espanyol.
D'acord amb la metodologia del projecte Gestió Sostenible Rural, que comparteixen els 13 Grups d'Acció Local de Catalunya, tècnics especialitzats en Responsabilitat Social Corporativa han realitzat en els darrers dos mesos una diagnosi de la gestió del conjunt d'aquestes 56 organitzacions, i els han proposat un pla d’accions temporalitzat que inclou propostes per millorar la seva competitivat econòmica, per mitigar els seus impactes ambientals o per a satisfer els interessos dels seus principals grups d'interès: clients, treballadors, proveïdors, etc. L'íntegre compliment d'aquest pla de millora pot suposar a les empreses, i en el menor dels casos, un increment del 5% de l'ajut Leader del PDR.
Segons l'informe RSE d’aquesta darrera convocatòria d’ajuts, disponible a l'Observatori del portal web GSRural.org, la majoria de les empreses que aplicaran polítiques de RSE a les seves organitzacions pertanyen al sector turístic (41,07%), seguit del sector serveis i microempresa (35,71) i del sector agroalimentari (23,21%). Podeu consultar totes les dades per territori al següent enllaç: http://ca.gsrural.org/upload/observatori/informebalanc13.pdf

Impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural i coordinat per ADRI-NOC, el projecte Gestió Sostenible Rural té com a objectius impulsar la sostenibilitat i la RSE de les activitats econòmiques dels territoris rurals, avançar cap a la creació de Territoris Socialment Responsables i afavorir la intercooperació i la creació de sinergies entre territoris rurals sostenible.

 
ombra
 
Lupa
ombra
 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010